Tarieven aangiften en administraties

U kunt met mij afspraken maken over de kosten voor het verzorgen van de administratie, het opmaken van rapportages en aangiften voor alle belastingmiddelen. Dat gaat dan op basis van een inventarisatie van de werkzaamheden tijdens bezoek aan uw bedrijf, waarna een offerte wordt opgesteld. Dit voorkomt dat u achteraf met een hoge rekening wordt geconfronteerd.

Het basistarief voor de verzorging van administraties is € 50 exclusief btw per uur. Bij grotere opdrachten tot het verwerken van administraties gelden tariefreducties tot max. 30%.

Fiscaal advies- en jaarwerk

Voor het verstrekken van fiscale adviezen en het maken jaarafsluitingen van administraties bedraagt het tarief € 50 per uur excl. btw. per uur. Op aanvraag wordt een offerte gemaakt. All-in prijzen inclusief aangiften zijn mogelijk.

Aangiften

Tarief aangifte inkomstenbelasting inclusief btw voor particulieren.

Er geldt een basistarief van € 60. Werkzaamheden waarvoor een meerprijs geldt staan afzonderlijk in de tabel vermeld.

 

Formulier inclusief resultaat overige werkzaamheden (ROW) €   90
Formulier inclusief ROW + balans en resultatenrekening €  150
Bij een Box3 vermogen groter dan €    100.000 €  120
Bij een Box3 vermogen groter dan €    500.000 € 240
Bij een Box3 vermogen groter dan € 1.000.000                                      vanaf € 480
Een extra formulier van de partner (excl. vermogen) €   30
Voor combinatie van ROW(+) en Vermogen wordt de prijs naar rato verhoogd.

Tarief aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers:

De tarieven zijn overeenkomstig de bedragen in de bovenstaande tabel. Voor het invullen ondernemersdeel van de aangifte IB wordt boven de gemelde tarieven € 125 (ex. btw) in rekening gebracht.

Loonbelasting:

Een nieuwe loonadministratie voor een inhoudingsplichtige opnemen tot maximaal 10 werknemers € 100. Overige loonadministraties met meer werknemers prijsberekening op offerte. Het opvoeren van een nieuwe werknemer eenmalig € 50. Verloningen zonder mutaties € 7,50 per loonstrook. Voor mutaties geldt een opslag van € 2,50 per loonstrook.

 

Omzetbelasting:

Het tarief is begrepen in het uurtarief voor het verzorgen van de administratie. Extra handelingen worden afzonderlijk in rekening gebracht. Suppletieaangiften zijn begrepen in de kosten van de jaarafsluiting.

 

 Vennootschapsbelasting:

Het invullen van de aangifte € 150 (ex. btw) per vennootschap. Bij fiscale eenheden geldt het tarief per vennootschap.