Bedrijven

De ondernemer

Als ondernemer bent u bezig met uw bedrijf en komt de administratie op de laatste plaats als een noodzakelijk kwaad. U komt er dus niet onderuit om na gedane arbeid nog eens aan de slag te gaan met uw eigen administratie.

Administratie

Toch is het van belang een goede administratie op te zetten. Het voeren van een administratie is een wettelijk voorschrift, maar anderzijds dienst de administratie u als informatiebron. U kunt dan tijdig nieuwe ontwikkelingen onderkennen en een goed onderbouwde beleidsbeslissingen nemen. Financieel inzicht in uw bedrijf en haar liquiditeitspositie is van belang bij het doen van investeringen in bedrijfsactiva en het plannen van uw bedrijfsuitgaven. U bent dan ook tijdig geïnformeerd over bijvoorbeeld het omzetverloop, debiteuren en crediteuren.

Uitbesteden aantrekkelijk

Als u de tijd alleen aan uw eigenlijke bedrijfsactiviteiten wilt besteden, dan kunt u uw financiële administratie bij mij uitbesteden. Tegen redelijke vergoeding neem ik de verzorging over van uw financiële administratie. Verder kunnen ook financiële overzichten en het opmaken van jaarrapportages, de aangiften omzet-, inkomsten- of vennootschapsbelasting worden verzorgd.

Tarief

U kunt met mij afspraken maken over een totaal kostenplaatje voor de administratie, rapportages en aangiften. Dat gaat dan op basis van een inventarisatie van de werkzaamheden tijdens bezoek aan uw bedrijf, waarna een offerte wordt opgesteld. Dit voorkomt dat u achteraf met een hoge rekening wordt geconfronteerd. Het basistarief voor de verzorging van uw administraties is € 50 ex. btw per uur.

Plaats van werkzaamheden

In onderling overleg vast te stellen.